ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកស្វាយរៀង ...

អ្នកស្វាយរៀង ថ្ងៃទី២០ ដាច់ភ្លើងហើយ!

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ងគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីស្វាយរៀង នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ទៅតាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់