ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពង់ស្ពឺ...

អ្នកកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី២៨ដាច់ភ្លើងហើយ!

0

កំពង់ស្ពឺ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ស្ពឺ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីកំពង់ស្ពឺ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង៧និង៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទី ទៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់