ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ម្តងនេះចុះត្...

​ម្តងនេះចុះត្រជាក់ខ្លាំងជាងមុន! កម្ពុជាចុះត្រជាក់ទៀតហើយ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ដល់ទី០៩ខែកុម្ភៈនេះ…

0

​ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះត្រជាក់ជាថ្មីម្តងទៀត(ត្រជាក់លើកទី៤) ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤-០៩ ខែកុម្ភ: ក្នុងនោះមាន៖

មតិយោបល់