ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះមកមើលទាំងអ...

តោះមកមើលទាំងអស់គ្នា ខេត្តណាខ្លះចុះត្រជាក់!

0

យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញពីតារាង ស្ថានភាពសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា នៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ពិនិត្យឃើញនាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់