ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្អែក! អគ្គិស...

ស្អែក! អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្ដាច់ភ្លើង៤ថ្ងៃ នៅភ្នំពេញ និងស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់