ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅព្រះសីហ...

អ្នកនៅព្រះសីហនុត្រៀម ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នាថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈខាងមុខ

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមការជូនដំណឹងអគ្គិសនី ខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៨ នៅតាមតំបន់មួយចំនួន នៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់