ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គស្នងការដ្...

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ពន្ធ័នឹងការ បង្កើនវិធានការត្រួតពិនិត្យរថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងអ្នកដំណើរ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានឲ្យដឹងថា ពាក់ពន្ធ័នឹងការ បង្កើនវិធានការត្រួតពិនិត្យរថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងអ្នកដំណើរ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់