ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកស្ទឹងត្រ...

​អ្នកស្ទឹងត្រែង! ថ្ងៃទី២៨និង២៩ខាងមុននេះ នឹងដាច់ភ្លើងហើយ

0

ស្ទឹងត្រែង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែង បានឲ្យដឹងថា នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី តាមពេលវេលានិងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់