ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លទ្ធផលនៃដំណើរ...

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា នៅប្រទេសថៃ

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ក្រសួងការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្ដីប្រកាស បញ្ជាក់ពីលទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ច របស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ទៅកាន់ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ រយ:ពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖

Loading...