ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅភ្នំពេញ...

អ្នកនៅភ្នំពេញ ត្រៀមនឹងមានការដាច់ភ្លើង តំបន់មួយចំនួននាពេលខាងមុខ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផាកហ្វេសប៊ុកអគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញសម្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់