ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹកនេះ ដាច់...

ព្រឹកនេះ ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នៅខេត្តតាកែវ

0

តាកែវ: យោងតាមអគ្គិសនីកម្ពុជាខេត្តតាកែវ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ នឹងមានការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីខេត្តតាកែវ នៅតាមទីតាំងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់