ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ Update​៖ ទឹកស...

Update​៖ ទឹកស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបង បានបន្តស្រកចុះកាន់តែលឿនជាងមុនហើយ!

0

យោងតាមផេកក្រសួងធនធាន និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា មកដល់ម៉ោង ១២:០០ នាទី ថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ទឹកស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបង បានបន្តស្រកចុះមកនៅក្នុងកម្ពស់ ១៣,០០ ម (កម្រិតប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១៣,៧៥ ម) ។ ទឹកនឹងបន្តស្រកចុះ ហើយស្រកចុះកាន់តែលឿនជាងមុន៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.