ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​​បញ្ហា​សុខភា...

​​បញ្ហា​សុខភាព​បេក្ខជន​ប្រឡង​ នៅ​តាម​មណ្ឌល​ប្រឡង​នា​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី២ ដែល​ជា​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​

0

​បញ្ហា​សុខភាព​បេក្ខជន​ប្រឡង​នៅ​តាម​មណ្ឌល​ប្រឡង​នា​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី២ ដែល​ជា​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ ​នៃ​ដំណើរ​ការ​សំណេរ​នៃ​ការ​សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២០ សីហា ២០១៨ ។ ក្នុងនោះ បេក្ខជនខ្លះ បានបន្តការប្រឡងឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមានអាការ:ធូរស្រាល ដោយ​បាន​ទទួល​ជំនួយ​សង្គ្រោះបឋម ពីក្រុម គ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌល៕​

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.