ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សមត្ថកិច្ចបន្...

សមត្ថកិច្ចបន្តឃាត់ខ្លួនក្រុមទំនើង ដែលគប់រថយន្តប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ៥

0

បន្ទាយមានជ័យ: សមត្ថកិច្ចបន្តការយកក្រុមទំនើងគប់រថយន្តប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ៥ ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកមង្គលបូរី ឲ្យអស់ ដោយមិនទុកឲ្យរួចខ្លួនឡើយ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.