ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗ តំបន់ម...

ត្រៀមៗ តំបន់មួយចំមួយនៅព្រះសីហនុ នឹងមានការដាច់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមផេកហ្វេសប៊ុកអគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតាមតំបន់មួយចំនួន នៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.