ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅភ្នំពេញ...

អ្នកនៅភ្នំពេញត្រៀម នឹងមានករណីដាច់ភ្លើង៣ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ នៅតំបន់មួយចំនួន

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកហ្វេសប៊ុកអគ្គិសនី បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្គលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់