ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលខេត្តក...

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ៖ បិទចរាចរណ៍បណ្តោះអាសន្នរថយន្តធុនធំគ្រប់ប្រភេទធ្វើដំណើរកាត់ស្ពានពាមទេរ លើផ្លូវជាតិលេខ៧៣(ឆ្លូង-ក្រចេះ)

0

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ៖ បិទចរាចរណ៍បណ្តោះអាសន្នរថយន្តធុនធំគ្រប់ប្រភេទធ្វើដំណើរកាត់ស្ពានពាមទេរ លើផ្លូវជាតិលេខ៧៣(ឆ្លូង-ក្រចេះ)៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.