ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​មន្ទីរសាធារណ...

​មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តក្រចេះ នឹងចុះអនុវត្តការងារជួសជុលស្ពានឆ្លូង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ខែវិច្ឆិកានេះហើយ!

0

​មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តក្រចេះ នឹងចុះអនុវត្តការងារជួសជុលស្ពានឆ្លូង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ខែវិច្ឆិកានេះហើយ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.