ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះមកដឹងតម្លៃ...

តោះមកដឹងតម្លៃសាំង ធ្លាក់ចុះហើយនៅសល់ ៣,៦៧៤ រៀល

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថា ស្តីពីការថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទន:នៅតាមស្ថានីយនានាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់