ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShareផង...

សូមជួយShareផងបងប្អូន! ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២០ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ កម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី២៧ តូរ៉ាហ្គី(TORAGI) ដែលអាចបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀង!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២០ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ កម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី២៧ តូរ៉ាហ្គី(TORAGI) ដែលអាចបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.