ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអ្នកខណ្ឌ...

ត្រៀមអ្នកខណ្ឌសែនសុខ និងឬស្សីកែវ នឹងមានករណីដាច់ទឹក នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ ក្នុងតំបន់មួយចំនួន

0

ដើម្បីជ្រាប់ច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.