ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអាវឲ្យក្...

ត្រៀមអាវឲ្យក្រាស់ៗទៅបងប្អូន! ​មានទាំងភ្លៀង​ និងចុះត្រជាក់ខ្លាំងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយ…

0

យោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ៖
– តំបន់មួយចំនួន នឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ តទៅ
– តំបន់មួយចំនួនទៀត អាចនៅមានភ្លៀងធ្លាក់​៕

មតិយោបល់