ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ច្រើនណាស់ចំណា...

ច្រើនណាស់ចំណាំមុខទុកផង!

0

ភ្នំពេញ: រូបថតនិងមុខសញ្ញា លូកហោប៉ៅតាមផ្សារ និងតាមទីសាធារណ:។
រូបថតយោងតាមផេក នាយកដ្ឋាន នគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ។

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.