ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share ...

សូមជួយ Share ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍​! ចំណេះដឹងបឋម ស្ដីពីវិធីសាស្ត្រ ក្នុងការពិនិត្យ​សម្គាល់កាលបរិច្ឆេទ នៃការផលិតសម្បកកង់យានយន្ត​

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកគណ:កម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ ​បានធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងបឋម ស្តីពីវិធីសាស្ត្រ ក្នុងការពិនិត្យ​សម្គាល់កាលបរិច្ឆេទ នៃការផលិតសម្បកកង់យានយន្ត​ មុននឹងលោកអ្នកទិញប្រើប្រាស់​ ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍​ទាំងអស់គ្នា​ ដូចមានក្នុងរូបភាពខាងក្រោម ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.