ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តិចថាអត់ដឹងទៅ...

តិចថាអត់ដឹងទៅ! ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រដ្ឋបាលជនផល បិទធ្វើការនេសាទត្រីកាម៉ុង«ប្លាធូ» សម្រាប់រដូវនេសាទឆ្នាំ២០១៩នេះ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រដ្ឋបាលជលផល បានប្រកាសស្តីពីការបិទធ្វើនេសាទត្រីម៉ុង «ប្លាធូ» សម្រាប់រដូវនេសាទឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងដែនសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.