ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ម្ចាស់ភោជនីយដ...

ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ ទាំងអស់កុំឃើញគេលក់ លក់តាមគ្នាណា បើមិនមានអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ពីក្រសួងទេសចរណ៍!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ស្តីពីការពង្រឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា៖​

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.