ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គស្នងការដ្...

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ រកឃើញភាពអសកម្មមួយចំនួន ដែលប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីនគរបាលអគ្គិភ័យមួយចំនួន នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី-ខេត្ត …

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចេញលិខិត ឬបណ្ណត្រួតពិនិត្យអំពីគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព លើឧបករណ៍ សម្ភារ: បរិក្ខារ បង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យលើប្រពន្ធ័សុវត្ថិភាពបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យតាមគោលដៅ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.