ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ! អគ្គន...

អុញនោះ! អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ កោះហៅក្រុមហ៊ុន ចៀន ហុង ខនស្ត្រាក់សិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក , ក្រុមហ៊ុន អ៊ូ ប៊ុនឡុង ហ៊ើប៊ល រេមើឌី , ក្រុមហ៊ុន អង្គរ ភី ស៊ី សីលូសិន ខូ អិលធីឌី , ក្រុមហ៊ុន អេស ភី វី អិន អ៊ីមផត អិចផត ចូលមកទូទាត់បំណុលពន្ធ…

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបង្ហាញលិខិតអញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ចំនួន៤ផ្សេងគ្នា រួមមាន៖
១.ក្រុមហ៊ុន ចៀន ហុង ខនស្ត្រាក់សិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក
២.ក្រុមហ៊ុន អ៊ូ ប៊ុនឡុង ហ៊ើប៊ល រេមើឌី
៣.ក្រុមហ៊ុន អង្គរ ភី ស៊ី សីលូសិន ខូ អិលធីឌី
៤. ក្រុមហ៊ុន អេស ភី វី អិន អ៊ីមផត អិចផត

ទាំង៤ក្រុមហ៊ុននេះសូមអញ្ជើញមកទូទាត់បំណុលពន្ធ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.