ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ឡូយណាស់! ពេលន...

ឡូយណាស់! ពេលនេះខេត្តកំពង់ធំ មានស្រុកមួយបន្ថែមទៀត ដែលមានឈ្មោះថា «ស្រុកតាំងគោក»

0

កំពង់ធំ: យោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការបង្កើតស្រុកតាំងគោក នៃខេត្តកំពង់ធំ បានឲ្យដឹងថា ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.