ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ច្រកទ្វារ E-g...

ច្រកទ្វារ E-gates ដោយមិនបោះត្រាចេញ-ចូលលិខិត្តឆ្លងដែនអេឡិកត្រូនិក( E-passports) ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមលិខិត្តរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានឲ្យដឹងស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរ ច្រកទ្វារ E-gates ដោយមិនបោះត្រាចេញ-ចូលលិខិត្តឆ្លងដែនអេឡិកត្រូនិក( E-passports) ដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.