ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! ត្រៀមសប្បាយ! ខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងប្រារព្ធពិធីចាប់ត្រី នៅជុំវិញតំបន់បឹងត្រពាំងក្រំ

0

ត្បូងឃ្មុំ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានឲ្យដឹងទាំងស្រុងថា ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.