ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ឃុំ៤នៃស្រុកស្...

ឃុំ៤នៃស្រុកស្អាង ត្រូវបានកាត់ឲ្យក្រុងតាខ្មៅ និងប្តូរឈ្មោះទៅជាសង្កាត់…

0

កណ្តាល: យោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរវាងក្រុងតាខ្មៅ ជាមួយស្រុកស្អាង និងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង នៃខេត្តកណ្តាល បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹង ពីការកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរវាងក្រុងតាខ្មៅ ជាមួយស្រុកស្អាង និងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង នៃខេត្តកណ្តាល ដោយកាត់យកឃុំចំនួន៤ ពីស្រុកស្អាង មកឲ្យក្រុងតាខ្មៅ។

ក្នុងនោះ ៖
-ឃុំស្វាយរលំ ទៅជា សង្កាត់ស្វាយរលំ
-ឃុំកោះអន្លង់ចិន ទៅជា សង្កាត់កោះអន្លង់ចិន
-ឃុំសិត្បូ ទៅជា សង្កាត់សិត្បូ
-ឃុំរកាខ្ពស់ ទៅជា សង្កាត់រកាខ្ពស់ ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.