ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អនុគណៈកម្មការ...

អនុគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក លេខាធិការដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម

0

កំពង់ឆ្នាំង: យោងតាមសេចក្តីអំពាវនាវ របស់អនុគណ:កម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក លេខាធិការដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានឲ្យដឹងស្តីពីការបង្ការ និងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំចិន និងវៀតណាម ដែលនឹងប្រពឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៤-៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់