ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សាលារាជធានីភ្...

សាលារាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចៀសចរាចរណ៍ស្ថិតនៅកំណាត់វិថីដូនពេញ ផ្លូវលេខ៩២ក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់សំណង់

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩នេះ សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចៀសចរាចរណ៍ស្ថិតនៅកំណាត់វិថីដូនពេញ ផ្លូវលេខ៩២ក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់សំណង់ ព័ត៌មានលំអិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម​​​​។

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.