ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើអ្នកក្រុងខេ...

តើអ្នកក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ទឹកបានយូរអង្វែង ឬនៅ?

0

​កោះកុង: តើអ្នកក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ទឹកបានយូរអង្វែង ឬនៅ?

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.