ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! ថ្ល...

ដំណឹងល្អ! ថ្លៃប្រេងសាំងលក់រាយ ចុះថោកជាងមុន

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់