ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អភិបាលរងខេត្ត...

អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន ២រូប ត្រូវបានដកហូតចេញពីតំណែង..

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបញ្ចប់មុខតំណែងមន្ត្រីរាជការដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់