ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share ...

សូមជួយ Share បងប្អូន ! ដំណឹងស្វែងរកសាច់ញាតិ ពលករខ្មែរនៅថៃ ២រូប ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត..

0

ពលករខ្មែរ ២ រូប ដែលធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃ បានទទួលមរណ:ភាព ដោយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបំពេញការងារ នៅខេត្តនន្ទថាក់ ដោយមកទល់ពេលនេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌ថៃ បានស្នើអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្រាវជ្រាវរកសាច់ញាតិជនរគ្រោះ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹង មកទទួលយកសំណងចំនួន ៦០០០០បាត នៅប្រទេសថៃ៕

មតិយោបល់