ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបង្កើនការប...

សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន! ខ្យល់ព្យុះកន្ត្រាក់ វាយប្រហារនៅក្រុមហ៊ុនចម្ការចេក ខូចខាតដំណាំ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

0

ស្ទឹងត្រែង: នៅយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ មានខ្យល់ព្យុះ កន្ត្រាក់នៅក្រុមហ៊ុនចម្ការចេក ខូចខាតដំណាំ និងផ្ទះកម្មករ ក្នុងឃុំអូរស្វាយ ស្រុកបូរីអូរស្វាយ ខេត្តស្ទឹងត្រែង៕

មតិយោបល់