ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share!...

សូមជួយ Share! ដំណឹងបាត់កូន បើបងប្អូនណា ប្រទះឃើញដូចភិនភាគក្នុងរូប ជួយផ្ដល់ដំណឹងផង

0

ភ្នំពេញ: ដោយសារបងប្អូន និងឪពុកម្ដាយនារីខាង ពឹងពាក់ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភ អំពីសុខទុក្ខកូនស្រី ដែលបានបាត់ខ្លួន ពីផ្ទះមិនដឹងមូលហេតុ អាស្រ័យហេតុនេះ បើបងប្អូនក្នុងសង្គមហ្វេសប៊ុក បានឃើញសូមជួយផ្ដល់ដំណឹងផង តាមរយ:លេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖ 0963153556 /070917859 /098877142

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.