ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងយប់មិញមួ...

ភ្លៀងយប់មិញមួយមេ បណ្ដាលឲ្យផ្លូវមួយចំនួនលិចទឹក នៅខេត្តព្រះវិហារ

0

ព្រះវិហារ: កាលពីយប់ ថៃ្ងទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត ស្រុកឆែប និងក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ៕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.