ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មិនដឹងជាផ្លូវ...

មិនដឹងជាផ្លូវថ្នល់ទៅជាយ៉ាងណា! ចាប់បានរថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ ២២៧គ្រឿង

0

ក្នុងខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋានរបស់គណ:កម្មាធិការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណ:កម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត ដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចាប់បានរថយន្តដឹកទំនិញលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចំនួន ២២៧គ្រឿង និងពិន័យបានថវិកាសរុបចំនួន ៤៧៧,៣០០,០០០ រៀល។

គេសង្កេតឃើញថា ចំនួនរថយន្ត ដែលចាប់បានទាំងនេះ មានការថយចុះចំនួន ១៣ គ្រឿង គឺពី ២៤០ គ្រឿង ក្នុងខែកុម្ភ: មក ២២៧ គ្រឿង ក្នុងខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ ។

ក្នុងចំណោមរថយន្តដែលចាប់បាននោះ ផ្ទុកលើសទម្ងន់ចាប់ពី ៥តោន រហូតដល់ ២០តោន៕

មតិយោបល់