ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណ:នេះ កំពុងម...

ខណ:នេះ កំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ នៅខេត្តកំពត

0

កំពត: ខណ:នេះ កំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយ នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកអង្គរជ័យ និងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត នាថៃ្ងទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩៕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.