ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀង កំពុងធ្...

ភ្លៀង កំពុងធ្លាក់តំបន់មួយចំនួន នៅខេត្តព្រះវិហារ

0

ប៉ៃលិន: នារសៀលថៃ្ងទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតខ្សោយ នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន៕

មតិយោបល់