ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងកំពុងធ្ល...

ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: នារសៀលនេះ ថៃ្ងទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ នៅផ្នែកខ្លះ នៃស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ៕

មតិយោបល់