ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្រងរូបភាព ដ...

កម្រងរូបភាព ដ៏សប្បាយរីករាយនៃសង្រាន្តខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរយៈពេលបីថ្ងៃ

0

កំពង់ឆ្នាំ: ចង់ដឹងថា កម្រងរូបភាព នៃទិដ្ឋភាពសប្បាយរីករាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរយ:ពេលបីថ្ងៃ នៃសង្រាន្តកំពង់ឆ្នាំងនៅសួនកុមារ ទល់មុខសាលាខេត្ត ស្ថិតក្នុងភូមិឃ្លាំងប្រាក់ សង្កាត់ប្អេរ ក្រុង/ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង យ៉ាងណានោះ សូមមើលខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖

មតិយោបល់