Post News Media ព័ត៌មានជាតិ តើលោកអ្នកដឹងត...

តើលោកអ្នកដឹងតំណែងលោកអភិបាលខណ្ឌ បឹងកេងកង និង ខណ្ឌកំបូល ថ្មីហើយឬនៅ?

ភ្នំពេញ: តើលោកអ្នកដឹងតំណែងលោកអភិបាលខណ្ឌ បឹងកេងកង និង ខណ្ឌកំបូល ថ្មីហើយឬនៅ?