ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្ទះសំណាក់និង...

ផ្ទះសំណាក់និងសណ្ឋាគារនៅទីរួមខេត្តកំពតពេញហើយ

0

កំពត: តាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថានៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះផ្ទះសំណាក់និងសណ្ឋាគារនៅទីរួមខេត្តកំពតពេញហើយ។
តាមសេចក្តីរាយការបន្តថានៅយប់នេះតំលៃបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ឬសណ្ឋាគារហាក់ថ្លៃជាងថ្ងៃធម្មតា។

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.