ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សោកស្ដាយ! សុន...

សោកស្ដាយ! សុនខ១ ក្បាល បម្រើប្រយោជន៍ ក្នុងវិស័យបោសសម្អាតមីន និងគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ បានងាប់..

0

ថ្ងៃនេះអង្គភាពសុនខ ស៊ីម៉ាក់ មានការសោកស្តាយដោយសារបាត់បង់សុនខមួយក្បាល មានឈ្មោះថា DIA ភេទញី អាយុជាង ៨ឆ្នាំ ដែលសុនខនេះ បានបម្រើប្រយោជន៍វិស័យសកម្មភាពបោសសម្អាតមីន និងគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ។

DIA បានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ មកពីប្រទេសប៊ូសស្នៀ ។ ទន្ទឹងនឹងនេះ សុនខនេះ បានបង្កើតកូនសុនខដប់ក្បាលផងដែរ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ ដល់អង្គភាពសុនខស៊ីម៉ាក់៕

កស្ដា

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.