សូមជួយស៊ែរផង! ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរៀនបើកបរដោយមិនគិតចាប់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី២៧ខែក្រោយ

ភ្នំពេញ: គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បងប្អូនជាអ្នកបើកបរត្រីចក្រយានយន្ត បានមករៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដោយឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរសាធារណ:ការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ បានចំនួន ១៥វគ្គ ស្មើនឹង ៨៤៨៧នាក់។

សូមបញ្ចាក់៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកដោយឥតគិតថ្លៃនេះ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខ ៕

មតិយោបល់